Valpar

 

 Vi har parat:

Afair's Destiny(Beda)

och 

Body Rocks Jennifer Lopes(Stina)